Villkor för kurserna


Anmälan: 

Anmälan/bokning sker genom köp av kurs. 

Anmälan är bindande utan Ångerrätt eftersom det är ett digitalt inspelat material som du direkt får tillgång till.


Kursmaterial: 

Ett studiematerial (utskrivet material) ingår i BAS-kurserna (Gäller 1,2,3,4,5 och 6) och skickas hem till dig direkt efter din beställning. Studiematerialet består av en del anteckningar och exempelbilder och en del övningsmaterial utskrivet på kvalitativt papper lämpligt för alkoholbaserade pennor.

För fördjupningskurser gällande enstaka motiv finns inget utskrivet material, utan all information finns tillgänglig direkt här på forumet. Du hittar inspelat material + PDF med information om vilket material du behöver till kursen.

Allt material är upphovsrättsskyddat och endast för privat bruk (gäller alla kurser).

Pennor ingår ej. Varje deltagare ombesörjer själv att införskaffa de pennor som behövs till kursen. Varje kurs har nedladdningsbar information om rekommenderade färger som kan användas till övningarna.


Åldersgräns:

Köp av kurs måste göras av en person över 18 år.


Pris och Kursdatum: 

Kurserna här i kursforumet (Teachable) köper du när du vill och tittar på i din egen takt. Tillgängligheten är utan tidsbegränsning. Priset för varje kurs ser du på översiktssidan, och vissa kurser kan köpas i "paket" till specialpris.

Information om kurser finns även på: www.lisascoloringclasse.se 


Deltagarantal: 

Här på Teachables forum finns ingen begränsning på deltagarantal eftersom du köper kursen när du själv vill och du bestämmer själv när du vill sitta med din kurs.


Tekniska förutsättningar: 

För att se kurserna online bör du ha de vanliga grundförutsättningarna för att spela upp videos mm på en dator eller enhet. Kurserna fungerar bra oavsett om du tittar på telefon, platta eller dator. Notera att dessa kurser här på kursforumet endast är envägskommunikation! Materialet är inspelat med material som skall täcka allt från grundinformationen till extra frågor som kan uppkomma. Det kan komma att läggas till information i kurserna om det visar sig att något behöver ett förtydligande.

Finns möjlighet till ytterligare kommunikation med Lisa finns det tydligt beskrivet inne på kursen det gäller.


Upphovsrätt: 

Innehållet i kursmaterialet är upphovsrättsskyddat och enbart ämnat för betalande kursdeltagare. Det får ej kopieras eller spridas till 3e person. Den digitala sändningen får ej göras tillgänglig eller visas för 3e person som inte köpt kursplats. Kurserna är för enskilt bruk och får ej användas för kommersiellt eller offentligt ändamål av annan än upphovsrättsinnehavaren utan överenskommelse.


Ångerrätt: 

Anmälan/Köp av kurs är bindande utan Ångerrätt eftersom det är ett digitalt inspelat material som du direkt får tillgång till.


Oförutsedda händelser: 

Lisas Coloring Classes ansvarar inte för försenad leverans eller deltagares extra kostnader som tillkommit pga väderlek, myndighets åtgärd, strejk, ovanliga driftsstörningar eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll och som vi inte kan påverka. 
***************

Terms of Use

1. Terms

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.
2. Use License

  1. Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  2. modify or copy the materials;
  3. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  4. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;
  5. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  6. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
  7. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Lisas Coloring Classes / hÄnglar & Wings AB at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.
4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.
5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.
6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.
7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.
8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the laws of the School Owner’s home jurisdiction without regard to its conflict of law provisions.